Genemuider Fondsen

Al eeuwenlang bezit Genemuiden twee fondsen:
- het Armfonds van Camen
- het Provisoorfonds
Beide fondsen hebben hun werkgebied uitsluitend in de voormalige gemeente Genemuiden. Genemuiden maakt sinds de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2001 deel uit van de gemeente Zwartewaterland.
Zolang Genemuiden een zelfstandige gemeente was werden de fondsen beheerd door het College van B en W; na de herindeling zijn de Fondsen (beide stichtingen) geprivatiseerd en nu is er een uit zeven personen bestaand bestuur dat de gelden beheert.
De Fondsen bezitten landerijen, die verpacht worden. De pachtopbrengsten komen ten goede aan de Genemuider samenleving. Particulieren, die om enigerlei reden in een achterstandspositie dreigen te geraken, kunnen een beroep doen op het Fonds van Camen. Maatschappelijke, sociale of culturele instellingen in financiële problemen kunnen zich tot het Provisoorfonds wenden.