Bronzn Buze

Het Provisoorfonds heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van activiteiten op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied.

Dat doet het Provisoorfonds in de eerste plaats door het verstrekken van geldelijke bijdragen, maar het Provisoorfonds wil dat ook graag doen door ‘uitschieters’ op één van deze terreinen eens extra in het zonnetje te zetten.

Daarom is de Bronzn Buze in het leven geroepen.

De Bronzn Buze is een twee/driejaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan een Genemuidenaar die zich belangeloos buitengewoon heeft ingezet voor bepaalde sociale- maatschappelijke- of culturele activiteiten in Genemuiden.
Genemuiden telt heel veel vrijwilligers. En ze zijn allemáál heel belangrijk. Zonder vrijwilligers zouden tal van verenigingen en instellingen niet eens kunnen functioneren. Maar soms kom je iemand tegen die méér doet. Die de schouders er onder zet, een frisse wind laat waaien, de zaak opport, de kar weer vlot trekt, kortom: die verder kijkt en meer doet dan van een vrijwilliger verwacht mag worden, en dat gedurende langere tijd.
Iemand die eruit springt dus. Een Bronzn Buze!

De eerste Bronzn Buze  werd uitgereikt op 17 september 2011, tijdens Genemusiment 2011, aan Klasien Hoekman-Fuite.
De tweede Bronzn Buze werd tijdens dierendag 2013 uitgereikt aan Bert en Dirma  Timmerman (vrijwilligers bij de dierenweide 'Taghof').
in 2015 werd de Bronzn Buze uitgereikt aan 'Vrienden van Oud Genemuiden'. Jannie Bakker-Rietman en Sijm van Lente namen deze in ontvangst.


Boek

In 2014 is het boek 'De Genemuider Fondsen, een Glimlach van de Tijd' verschenen. Het boek is geschreven door Henk Beens.

Henk Beens beschrijft in dit boek de geschiedenis van de armen- en wezenzorg in de stad Genemuiden vanaf de Middeleeuwen. In het bijzonder het ontstaan, de rol en ontwikkeling van de beide fondsen, die dus nog steeds werkzaam zijn in Genemuiden.

Hij beschrijft de smalle marges tussen leven en dood, overvloed en schaarste, werk en armoede en de gevolgen daarvan. Kortom, hoe de mens in de voorafgaande eeuwen steeds onderworpen was aan de onvoorstelbaar kwade kansen van het leven.

Daarnaast schenkt hij in het boek aandacht aan de vooruitgang op het gebied van de gezondheidszorg, de volkshuisvesting, alsmede de nieuwe wetgeving, die geleid hebben tot het leven en de sociale zekerheid van nu.


het boek is uitgegeven door Stichting Stadswacht Genemuiden
ISBN/EAN  979-90-806167-4-5 | NUR-code 680 | 164 pagina's
DE 'BANK VAN CAMEN'

Op 12 juli 2017 heeft burgemeester Bilder van de gemeente Zwartewaterland de 'bank van Camen' onthuld aan de kop van de haven in Genemuiden. De zitplaats vormt een eerbetoon en herinnering aan Henricus van Camen. Het Armfonds van Camen is gevormd uit de nalatenschap van Henricus van Camen. Van Camen leefde van 1706 tot 1792. Hij bepaalde eind 18e eeuw dat zijn vermogen na zijn overlijden aan de arme bejaarden van de 'Stadt Genemuiden' ten goede diende te komen. Zijn vermogen bestond uit landerijen, panden en beleggingen.

Ook in 2017, 225 jaar na het overlijden van Henricus van Camen, biedt de stichting nog steun aan inwoners van Genemuiden die dit kunnen gebruiken. Na het ontwerp van de huidige voorzitter - mevrouw Van Dalfsen-Jordens - namens de stichting, hebben Bennie van Dalfsen Bouw en de Opleidings Vereniging Genemuiden (OVG) de realisatie op zich genomen. De bank bestaat ondermeer uit een prachtig mozaïek met koeien. Een verwijzing naar de 'gebruikers' van de middelen waaruit de stichting haar huidige inkomsten genereert (pacht van landerijen).

De bank werd na de onthulling direct in gebruik genomen waarvoor het is bedoeld; als rustpunt en plek om even te keuvelen.
op de foto: burgemeester Eddy Bilder en voormalig bestuurslid Reint Breman